MENU
Strona główna
O autorze
Księga Gości
Download
Forum
Dobra książka
Filmy
Linki
E-mail
FOTOGRAFIE
I INFORMACJE
flaga UkrainyUKRAINA
Chocim
Halicz
Kamieniec Podolski
Kijów
Lwów
Stanisławów
flaga LitwyLITWA
Troki
Wilno
POLECAM!!!
Najlepsze strony o Kresach!!!
STOPKA
gadu-gadu:
1975158

Kresy Wschodnie
©2005-2008 knapik
Dobra książka
(opisy pochodzą od Wydawcy)

Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego
Książka jest wędrówką po wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Podróż zaczyna się na Wileńszczyźnie i wiedzie przez Polesie, Wołyń, Ziemię Lwowską, Huculszczyznę by zakończyć się na Podolu w Okopach Świętej Trójcy. Album jest podróżą w czasie, jest podróżą po Kresach w mistrzowski sposób sfotografowanych w latach 1920 - 1939. Zdjęcia mają unikatowy charakter, w większości nie były nigdy publikowane. Są one wyrazem najwyższych osiągnięć fotografii krajobrazowej. Henryk Poddębski posiadał niezwykły talent wydobywania uroku i charakteru miejsc, które fotografował. Szczególnym kunsztem odznaczają się panoramy miast. Piękne widoki Wilna czy Lwowa, ale i małych miasteczek, takich jak Krzemieniec, Brzeżany albo Poczajów, pozostają na trwałe w pamięci.
Henryk Poddębski nie miał żadnych uprzedzeń narodowościowych, religijnych czy społecznych. Fascynowało go bogactwo kultur i obyczajów, niepowtarzalny charakter życia jednostek i całych zbiorowości. Szczególnie cenił prostych ludzi. Widoczne jest to zwłaszcza na zdjęciach przedstawiających Poleszuków i Hucułów. Szacunek dla ich bogatych obyczajów, ciężkiej pracy, zmagania się z surową przyrodą dostrzec można na każdej fotografii. Henryk Poddębski był wyjątko- wym fotografikiem. Niestety po wojnie jego spuścizna została zapomniana. Publikacja przywraca pamięć o tym artyście.
Książkę adresujemy przede wszystkim do tych, którzy dawne Kresy pamiętają, do Kresowiaków mających wciąż „pod powiekami” obraz rodzinnych stron: domu, drzew, ludzi; ale w równym stopniu do współczesnych czytelni- ków: Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, do obywateli Europy Wschodniej, którym obce są nacjonalizmy, którzy potrafią zrozumieć przeszłość i dostrzec piękno ziemi, na której żyją. Chcemy pokazać świat, który zniszczony przez kataklizmy historii ocalał na zdjęciach Henryka Poddębskiego. Wierzymy, że te niezwykłe fotografie przybliżą przeszłość, przybliżą Kresy, ukażą minione piękno miejsc, ludzi, przyrody.
więcej...
UWAGA!!! Miło mi poinformować, że album Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego znalazł się wśród 10 najlepszych książek popularnonaukowych w czwartej edycji konkursu na Książkę Historyczną Roku im. Oskara Haleckiego. Konkurs jest prestiżowym przedsięwzięciem organizowanym przez IPN, Telewizję Polską i Polskie Radio. Od 1 do 31 października trwa trzeci etap konkursu, w czasie którego na jedną z 10 książek popularnonaukowych i 10 naukowych, nominowanych do nagrody przez jurorów, również czytelnicy mogą oddawać swój głos.
Na książkę można glosować na stronie:
http://www.ksiazkahistorycznaroku.pl
Glosować można co dzień do 31 października. Popularyzowanie wiedzy o tej części dawnej Polski, jaką były Kresy, jest rzeczą niezwykle ważną.

Teresa Siedlar - Kołyszko
Od Smoleńska po Dzikie Pola
Trwanie Polaków na ziemiach wschodnich I Rzeczypospolitej

Książka zawiera reportaż ziem przedrozbiorowych. Jest to aktualny „stan posiadania” w latach 1986–1998. Autorka napisała ją, by uzmysłowić Polakom w Polsce i Polakom na świecie, że po wschodnich rubieżach są ciągle Polacy-spadkobiercy tamtej Rzeczypospolitej, świadomi swojej przeszłości, tożsamości i dziedzictwa narodowego.
W tym czasie symbolem Polski i Polskości był dla nich Kościół. Walczyli o kościoły aż do zwycięstwa. Powszechnie nosili się po polsku.
Przetrwali wszystko, wywozili ich do Kazachstanu, na Kołymę i Sybir. Wracali na ziemię przodków, na Inflanty, na Żmudź, Wileńszczyznę, na ukochane Polesie i czarnoziemne Podole. Niszczeni, wynaradawiani, odradzali się od korzeni. Przetrwali. Świadomi swego dziedzictwa, są żywym dowodem istnienia i spadkobiercami Wielkiej Królewskiej Rzeczypospolitej.
więcej...

KRESY Polska Niezwykła
TURYSTYCZNY ATLAS SAMOCHODOWY

Kresy Polska Niezwykła KRESY zawierają informacje przydatne dla turysty o ciekawych imprezach, działalności placówek muzealnych, regionalnej kuchni i potrawach oraz jeszcze dokładniejsze mapy i plany do zaplanowania wycieczek. KRESY obejmują obszary położone wzdłuż wschodniej granicy Polski, czyli Suwalszczyznę, Podlasie, Polesie i Roztocze. To także połączenie oryginalnego przewodnika po KRESACH z atlasem samochodowym o skali 1:250 000.
Zawiera: • plany opisywanych miast • propozycje wycieczek po zakątkach Suwalszczyzny, Podlasia, Polesia, Roztocza oraz Wilna i Lwowa • atrakcje turystyczne Polski (6 map tematycznych z powszechnie cenionymi miejscami i obiektami) • mapę Polski w skali 1:750 000 • przydatne adresy do np.: gospodarstw agroturystycznych, spływów kajakowych • telefony do muzeów, skansenów • strony www imprez cyklicznych • informacje o dojeździe komunikacją miejską, koleją • kontakty do producentów regionalnych potraw, rękodzieł ludowych.
Do każdej strony mapowej opracowany został opis kilku miejsc uznanych przez Wydawcę za niezwykłe wg kategorii: • archeologia • sztuka • architektura • zabytki techniki • obiekty militarne • przyroda/natura • na szlaku • palce lizać – kuchnia regionalna • miejsca z klimatem • historie niezwykłe.
Atlas turystyczny K R E S Y zawiera: • 163 opisów miejsc z klimatem, imprez regionalnych, wiara i obyczaje • 158 oryginalnych zdjęć • 181 stron • format 205 x 300 mm • twarda, porządna oprawa.
więcej...

Teresa Siedlar - Kołyszko
Byli, są. Czy będą...?

Byli, są. Czy będą...? „Przetrwali wszystko – wywozili ich do Kazachstanu, na Kołymę i Sybir. Wracali na ziemię przodków, na Inflanty i Żmudź, Wileńszczyznę, na Polesie, Żytomierszczyznę, na ukochane Podole. Niszczeni, wynaradawiani, odradzali się od korzeni. Przetrwali. Świadomi swojego dziedzictwa, są żywym dowodem istnienia i spadkobiercami wielkiej królewskiej Rzeczypospolitej. Byli, są i będą. Tak im dopomóż Bóg i Święty Krzyż”.
Tak pisała Autorka przed prawie dwudziestu laty, kiedy wędrowała po dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, przezwyciężając ogromne trudy, a nawet niebezpieczeństwa. Wtedy na własne oczy Autorka widziała spontaniczne odradzanie się polskości, entuzjazm i upór kresowiaków w walce o ruiny kościołów, ponad wszystko ofiarną pracę przy przywracaniu ich Bogu i sobie. By wreszcie po kilku dziesięcioleciach barbarzyńskiej pustki, mieć się gdzie modlić, modlić po polsku.
Jak jest teraz? Różnie...Kiedy po latach Autorka przejeżdżała przez Bracław, niegdyś stolicę województwa bracławskiego, wstąpiła do kościoła, a zauważywszy tylko ukraińskie napisy, spytała młodą siostrę, czy są także msze święte po polsku? Popatrzyła okrągłymi oczami i spytała: „A po co?”.
Na tak bardzo polskiej Żytomierszczyźnie, gdzie jest dziewięćdziesiąt procent Polaków po wsiach, dla ludzi, dla dla których zawsze język polski był językiem Kościoła, msze święte usiłuje się bezwzględnie odprawiać po ukraińsku.
Byli...są....czy będą...? A jeśli nie będą, kto ten śmiertelny grzech - wynaradawiania Polaków – przyjmie na siebie? Kto odpowie za tę zbrodnię na żywym wciąż Narodzie przed Bogiem, Polską, Historią. Kto?...
więcej...

Jan Gancewski, Jan Sobczak (red. nauk.)
Europa a Rosja
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Europa a Rosja Problematyka prezentowanego tomu obejmuje nie tylko aspekty historyczne relacji Europa – Rosja, poczynając od XIX wieku, ale też współczesne w zakresie stosunków politycznych, gospodarczych, religijnych i kulturalnych. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Autorami artykułów są nie tylko historycy, ale również filozofowie, religioznawcy, literaturoznawcy i specjaliści w zakresie stosunków międzynarodowych.
Podjęty w publikacji temat można rozumieć dwojako: jako normalną historię relacji europejsko-rosyjskich, czego dotyczy większość rozważań, jak również analizę stosunków gospodarczych, naukowych, kulturalnych, wyznaniowych, a także jako pytania: Jak my Polacy mamy rozumieć Rosję oraz dokąd ona zmierza?
więcej...